Aktuality

Ambulance – dovolená neordinuje se

02.05.2024 – 03.05.2024

09.05.2024 – 10.05.2024

Akutní případy ošetří na ambulanci Porodnicko-gynekologické kliniky, Nemocnice Pardubice, Kyjevská 44, Pardubice, tel. 466 015 530.

Informace o poskytování zdravotně-preventivní péče v naší ordinaci

Při každé naší ordinace věnujte pozornost informaci o další kontrole. Není v našich silách dohledat a pozvat všechny pacientky, které se ke kontrole v domluveném termínu nedostaví. Pravidelné preventivní prohlídky jsou při normálním nálezu prováděny v ročním intervalu a ve vlastním zájmu dbejte sami na jejich absolvování. Tato odpovědnost leží zcela na Vás. Pozvánky SMS nebo jinou formou posíláme pouze v případech, kdy je Váš stav třeba řešit dříve než do následující roční preventivní prohlídky a tato okolnost Vám, dle zdravotní dokumentace, není známa.

Při každé návštěvě nám, prosím, sdělte eventuální nové údaje o Vašem zdravotním stavu (nové onemocnění, alergie, léky, operace i negynekologické), změně kontaktních údajů, pojišťovny apod.

Připomínáme i prevenci dalších častých závažných onemocnění – pokud není nutno dříve, je od 45 let ve dvouletých intervalech prováděno mamografické vyšetření prsů v rámci prevence rakoviny prsu a dle platné metodiky vyšetření na osteoporózu u žen v klimakteriu.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Rudolf Mac